Overig

De heer mr. drs. C. Verrillo is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De NOvA is gevestigd aan de Neuhuyskade 94  te (2596 XM) Den Haag. Ten behoeve van het kantoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De adresgegevens van de verzekeraar zijn HDI Gerling, gevestigd te (3012 KL) Rotterdam aan de Westblaak 14. De verzekering is uitsluitend van toepassing op aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie, alsmede in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de EER en Zwitserland en voor zover op betreffende aanspraken het recht van een van voornoemde staten van toepassing is. Op alle diensten zijn de op deze website gepubliceerde algemene voorwaarden van toepassing. Voorts is de op deze website gepubliceerde klachtenregeling van toepassing. In geval van onvoorziene omstandigheden wordt er waargenomen voor mr. drs. C. Verrillo. Meer daarover is te vinden onder de rubriek ‘waarneming’.