Rechtsgebieden

 

 

  • Strafrecht: Waaronder ook jeugdstrafrecht en penitentiair recht.
  • Arbeidsrecht
  • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  • Verbintenissenrecht: Waaronder wanprestatie en onrechtmatige daad.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik het rechtsgebied strafrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.